Tilbage til Om klubben

Fakta om klubben

 

     Fakta om Falkene af 1968 & 1978

Motorcykelklubben Falkene Haderslev, blev stiftet i 1968, jeg kom med forslaget om navnet i henhold til det gamle sjak Falkene, som jeg havde stiftet længere tilbage i tiden, læs brevet fra Herluf Larsen her i de følgende papirer. Jeg stiftede klubben her kan nævnes Harald Herbst – Leif Nissen – Mogens Jepsen – Ib Jepsen – Carsten Hansen – Palle Johansen – Karl Hansen – Axel Skøt – Kaj Hansen – Flemming Larsen med flere.    (se under historie, om hele forløbet, med navne og mærker)

Jeg vil nu skrive om hele dette forløb, vi i de originale Falke har været ude for, af de såkaldte kopier, som soler sig i de lånte fjer, kopierne de startede i 2005 og de skriver om flere generationer ved falkene?  Hvem er så disse generationer?

 man undrer sig.

For at udrede, alt den snak om falkene, Det kan jo kun en klub, der kan være falkene fra 1968 til her i dag, hvor vi skriver 2013.

                                                                                                       

  At dokumentere.

Jeg vil hermed dokumentere, i denne her artikel, om hele dette forløbet, med breve, udtalelser fra gamle medlemmer og forretningsforbindelser gennem tiderne. — døm selv, jeg håber ikke, for dig og din klub, at I nogensinde kommer ud for, noget tilsvarende.

 At kører på lav blus.                      

Jeg har personlig, været med fra starten til i dag. I 2003 blev vi enige i klubben, af kører på lavt blus, vi jo var nogle, der var kommet godt op i alderen, mange havde den store familie, at tage vare på mange havde travlt i deres firma, eller arbejdede i udlandet, så vi mødtes så kun 3 til 4 gange om året. At det er de store afstande, efterhånden, boede vi meget spredt fra hinanden, faktisk over hele landet, men de fleste dog inden for ca. 100 km, så klubben blev mere eller mindre til en selskabelig forening, med at vi der kørte endnu, kørte til et eller to træf sammen, tog dem med som ikke havde cykler mere med bag på.

Generalforsamlingen i 2003.

Generalforsamlingen i 2003, blev bestyrelsen sat ned fra fem personer til tre, som blev Ærespræsident Paul Hinrichs – Formand Peter Holst og Kasserer Herwig kuus som blev ved, til den17 august 2012, hvor de gik af, ved generalforsamlingen som blev afholdt på Naffet nr.11 6100 Haderslev i et stort telt i gården. Så de originale falke, motorcykelklubben Falkene af 1968, Vi har i tidens løb, haft rygmærker med tre forskellige udformning, fra 1978 har kørt lige frem til i dag. Før 178 havde vi ingen rygmærker.

 Hvordan kom Kopierne ind i billedet?

2005 kom en af mine sønner til mig, skal vi ikke få rigtig gang i den igen, med at kører til træf, som før i tiden (han var meget med mig til træf, da han var de 14 til 17 år gammel) og han ville gerne have, at vi igen skulle være super aktive, så at det blev 2 til 3 køredage om ugen og at afholde et træf, åbent hus, m.m. som før i tiden. Jeg fortalte ham, at jeg også havde andre interesser, men at jeg ville spørge, de andre fra bestyrelsen, hvad de mente om at låne vores koncept ud.

   Lån af Falke Konceptet?

Svaret blev, at de kunne låne vores koncept, som en afdeling, men kun de passives rygmærker, da vi jo selv brugte de andre og at vi ville inddrage det igen, hvis der kom dårlig omtale om klubben, da vi altid har haft et godt omdømme, her i Haderslev. Det var søn og de andre med på. Tre år senere, i 2008 flyttede han til København.

Æres beviset.

En dag, stod bestyrelsen for kopierne nede hos mig i Hoptrup, det var i 2009 det var blevet ringet om jeg var hjemme den dag, de overbragte mig et æres bevis, at jeg nu var æresmedlem, af deres klub. Jeg blev forbavset, da jeg i forvejen var ærespræsident, for de nu originale falke, men det viste de åbenbart ikke noget om, jeg ville den gang, ikke skuffe dem, da de vel gjorde det i god tro, (troede jeg den gang.) Men det skulle da forholde sig helt anderledes, nemlig bedrageri, men det kommer vi til.

Utilfredshed.

Jeg kom en del i klubben, i de nye lokaler, da de skulle ud fra lokalerne i Hejsager, fortalte jeg til kasserer, hvor der var klublokaler at få, i en gammel fabriksbygning, der har jeg også selv lokaler, sammen med et par andre. Da opdagede jeg der, den utilfredshed der var, fra mange af medlemmer side, som løbende forlod kopierne, i de sidste par år jeg kom der, endda to år i træk, gik festudvalget af, på grund, at alt det arbejde de havde gjort var spildt, da de ingen indflydelse fik. og det blev der flere klubber ud af. De sidste to år med mange udskiftninger i bestyrelsen.

 At løbe fra sine aftaler, uden at kunne have sin ære i behold.     

Mange fortalte mig senere, hvorfor, de så havde meldt ud, at det var på grund af bagtalelse. De blev bagtalt på en sådan måde, at de fik det at vide, af andre bagefter, det ville de jo så afgjort ikke finde sig i og forlod således klubben, mange gik over i andre klubber, men med det resultat, at der var nogen som slap fri af, de for nærgående spørgsmål.  I 2012 opdagede jeg så samtidig, at der i 2009, hvor jeg var blevet æresmedlem, var det med den hensigt, at registrere vores rygmærket fra 1978 i den daværende kasseres navn, uden vores vidne i den originale klub, på den måde identitetsrøve vores klubmærke, uden vores viden overhovedet. Så man stjæler vores identitet og gør den til deres egen, med historie og fortid, som de ikke havde noget af før 2005. Identitetsrøveri!!! Igler!! Snyltere!!

Bare en klub ?

Måske tænker du Åh ja det er jo bare en klub, men en klub af denne alder har nu meget at sige. i forhold til dem man har mødtes med undervejs, lært at kende hilst og holdt fester med, man hilser stadig på landevejen og i kraft af sit rygmærke, så husker man pludselig også personen, man tager måske kontakten op igen, med dennes klub og nye venskaber opstår igen, så det er alt andet end ”bare” en klub, dem som har arbejdet med frivilligt arbejde , ved også godt hvor mange kræfter der kan ligge i det, også der finder man et sammenhold uden sidestykker og tider man aldrig glemmer. Men modgang og pres ude fra, skaber jo bare endnu mere sammenhold og sortere skidt fra kanel.

Æresmedlem nej Tak

Jeg ønskede ikke, at være æresmedlem af en sådan klub, hvor man ikke kunne stole på hinanden og da slet ikke, hvor man bagtaler og falder hinanden i ryggen.

De forskellige møder.

Forinden havde vi afholdt tre møder, hvor alle som var udgået fra kopierne, meldte sig ind i den originale gamle falkeklub, det var en god start, med mange erfarende gamle medlemmer, men det har da ikke været uden problemer og vi har også mistet flere af dem, der var utilfreds i kopierne og ved os. De har så fået sig et anden ståsted i en anden klub og sådan vil det altid være, så opstod der problemerne, blevet løst efterhånden som de kom. I år har vi fået 16 støttemedlemmer og 9 nye medlemmer, så vi har da fået en rigtig god start, her i 2013.

Patent og Varemærkestyrelsen.

Falkene her fra 1968 & 1978 klagede til Varemærkestyrelsen, og vi fik besked på at indbetale 2.500 kr. så ville de se på sagen. Vi sendte så de breve fra gamle falke og firmaer som støttede os i, at vi var og er, de originale falke, så at vi kunne få vores ophavsret, på vores navn og mærker.

 Det uærlige svar.

Af det vi sendte til styrelsen, blev også der efter videre sendt til kopierne og der blev svaret tilbage fra en i bestyrelsen, at han havde været medlem fra starten af Falkene. (så havde han været 16 år og man kunne ikke være i Falkene før end at man havde kørekort og hvis det skulle være det helt gamle sjak af Falke (før klubbens start) så ville han have været 9 år gammel. Hmm han må ha været en fremmelig knægt den gang?

Hukommelsessvigt?          

Ja man kan jo huske forkert, hvor gammel man er, om at man i det hele taget, havde været medlem, at tage et navn og mærke uberettiget, må ses, som manglende selverkendelse og mangel på egen identitet, at lever sig ind i andres oplevelser, som de var en egne?

De forskellige rettigheder.

Copyright:

Copyright er noget man kan få taget på alt, f.eks. en historie – et mærke – et navn – en hjemmeside – et koncept som man betaler for, efter de år, man ønsker det skal vare.

Varemærke:

Varemærke er en beskyttelse for en vare, man ønsker at sælge under det navn man har søgt om, dette er noget man betaler for og kan forlænge det som man vil, bare man betaler for dette.

Ophavs ret:

Det er det højeste man kan opnå, af de forskellige jeg her har nævnt, Alle der har startet noget har jo Ophavsretten, men må som ved de andre, forsvarer sine ret igennem en advokat.

Husker forkert.

Vi fik at vide, at når modparten ikke erkender vores udligning af sagen, husker forkert og omgås sandheden lemfældig, kan de ikke gøre noget og som navnet siger” ophavsret”. De anbefalede os, at kører en sag, det ønskede vi også, og vi havde så to måneder at få det gjort i. Men det droppede vi, vi gad ikke bruge mere tid på det.  Men så ville de i retten med mig personlig, det fik de nu ikke meget ud af, se selv.                                                                        

 Døm selv.

Nu kan du selv dømme, da vi intet har at skjule overhovedet, vi har altid haft et godt omdømme i byen og i blandt byens borgere, derfor lader vi gerne alle se, hvordan dette er gået fra start til slut, døm så selv, en som stjæler en andens sygesikringskort  og personlige papier, tager en andens  identitet, bruger det, bliver straffet for bedrageri, hvad bliver man så til, når nogen låner noget, og ikke aflevere det igen ?

På vegne af den ægte Motorcykelklubben Falkene Haderslev af 1968 & 1978

Stifteren af klubben i 1968   – – – – (Triumph polle)

Paul M. R. Hinrichs mobil. 51945059

 

Kopierne har nu startet, en retssag mod mig personlig.

Her kan du læse dommen i den fulde ordlyd, og ikke kun få afsnit, som der er taget ud af et sammenhæng, som det er blevet gjort af kopierne i flere omgange, som så kan komme, til at lyde helt anderledes.  Ud af de 6 punkter i dommen, har vi fået ret i de fem. Jeg skulle betale lidt omkostninger ved sagen, men det tog min rets forsikring.

Når du læser Dommen, bliver der fortalt fra en af dem fra bestyrelsen i den anden klub.  De samme personer fortalte i retten, at han havde været med fra starten, i Kolding afdelingen. Han kom ind i kopierne i 2007 og havde aldrig været medlem før. Men alle vi gamle ved, at der aldrig har været en afdeling i Kolding, eller et anden sted. Vi havde medlemmer fra Aabenraa – Toftlund – Kolding og fra de tre områder, var der en repræsentant fra hver, som blev udpeget af bestyrelsen for at få en samling for området, og derfra køre til klubhuset i Haderslev.

I dommen bliver der sagt, at det er mig, der har navngivet og op startet klubben mv. At jeg havde været sammen med Johnny Hansen i 1978, om at have lavet forarbejdet, til vores første skulder og rygmærke. Herved havde jeg ophavsretten både til navnet og vores mærker. Da Jonny er død for år tilbage. Farverne i vores mærke, blev taget fra mine flyttebusser, som var røde med gul skrift, som du kan se på billeder, fra de forskellige træf vi afholdt. Flere af jer kunne nok huske flyttebilerne, når i var til træf hos os, hvor de blev brugt til mange forskellige ting.

Dommen siger ved det ene punkt, som vi ikke fik medhold i, var rygmærket, da de havde fået det vare beskyttet, (se dommen) da vi nu skulle bevise at i alle år, at klubben var aktiv hele tiden, hvad for en klub med sådan en årrække kan det? Vi førte vidner, men åbenbart ikke nok. lige meget med, at vi lånte vores passive rygmærke ud, i 2005 til en ny afdeling. Lån aldrig noget ud, du ikke har lyst til at miste. Vores advokat mente, at vi skulle kører sagen ved landsretten. Advokaten mener også, at der var 90% for, at vi ville vinde på det sidste punkt også.  men vi gider sku ikke at spille mere tid herpå.

Men vi for nu lavet et nyt mærke, nu for fjerde gang fra 1978, der er lidt mere tids svarende og kan følge med tiden i design, at vi kan genoplive den korsfæstede falk og hængte falk, som vi har <været ked af i mange år at vi gider faktisk heller ikke alt den bøvl.  Med de forvekslinger, der mange gange kan opstå, men heller, at i at bruge vores tid, til noget mere fornøjelig for eksempel på vores klubarbejde, for at styrke vores kammeratskab. Alle de som kender til falkene, kender også sandheden om vores historie.

Dommen afsagt i retten i Sønderborg